Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
Data : Wtorek, 2 kwietnia
3
Data : Środa, 3 kwietnia
4
Data : Czwartek, 4 kwietnia
5
Data : Piątek, 5 kwietnia
6
Data : Sobota, 6 kwietnia
7
Data : Niedziela, 7 kwietnia
9
Data : Wtorek, 9 kwietnia
10
Data : Środa, 10 kwietnia
11
Data : Czwartek, 11 kwietnia
12
Data : Piątek, 12 kwietnia
13
Data : Sobota, 13 kwietnia
14
Data : Niedziela, 14 kwietnia
17
Data : Środa, 17 kwietnia
18
Data : Czwartek, 18 kwietnia
23
Data : Wtorek, 23 kwietnia
24
Data : Środa, 24 kwietnia
25
Data : Czwartek, 25 kwietnia
26
Data : Piątek, 26 kwietnia
27
Data : Sobota, 27 kwietnia
28
Data : Niedziela, 28 kwietnia

I Klubowy Puchar Polski W Pływaniu W Płetwach, Olsztyn 19-20.01.

Sport
Termin: sobota, 19 stycznia 09:00 - niedziela, 20 stycznia 15:00

Miejsce: Aquasfera

Zarząd Polskiego Związku Płetwonurkowania 
zaprasza na 
II Otwarte Mistrzostwa Bałtyku w Pływaniu w Płetwach 
oraz
I Rundę Klubowego Pucharu Polski 2019 


R E G U L A M I N

1. Cel zawodów 
• wyłonienie najlepszych klubów w Polsce,
• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek ze wszystkich kategorii wiekowych,
• promowanie dyscypliny płetwonurkowania sportowego, 
• propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
2. Termin i miejsce zawodów
• 18-20 stycznie 2019 roku,
• Olsztyn, pływalnia WCRS Aquasfera, ul. Aleja Piłsudskiego 69 b,
• pływalnia 50 metrów, 10 torów szerokości 2,5 m, głębokość - 2 m,
• temperatura wody - 26 st. C.
3. Organizator
• Zarząd Polskiego Związku Płetwonurkowania.
• Miasto Olsztyn
• OSiR w Olsztynie
4. Organizator zapewnia
• pomiar czasu elektroniczny i ręczny 
• opiekę obsługi medycznej w trakcie trwania zawodów 
• komisję sędziowską 
• medale i nagrody 
• napełnianie butli nurkowych powietrzem (do 200 bar) do konkurencji podwodnych – tylko butle z ważną legalizacją. 
Z góry dziękujemy za przyjazd z butlami gotowymi do startu - napełnionymi powietrzem, usprawni to przeprowadzenie konkurencji podwodnych.

5. Sędzia Główny
• .....

6. Obsługa informatyczna
• Elżbieta Chodyna e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.7. Patronat Honorowy
• Prezydent Miasta Olsztyn


8. Uczestnictwo 
W zawodach wziąć mogą udział zawodnicy, posiadający licencję PZP-n 
oraz aktualne badania lekarskie (nie starsze niż 6-miesięcy) do wglądu na 
odprawie kierowników drużyn przed rozgrzewką. 
• Kat. E – rocznik 2008 i młodsi 
• Kat. D – rocznik 2007 i 2006 
• Kat. C – rocznik 2005 i 2004 
• Kat. B – rocznik 2003 i 2002 
• Kat. A – rocznik 2001 i starsi 

Każdy zawodnik ma prawo startu w sześciu konkurencjach indywidualnych i dwóch sztafetach. W ciągu jednego bloku zawodnik może startować maksymalnie w 2 konkurencjach indywidualnych. Zawody rozegrane zostaną w trzech blokach startowych. Sobota - blok poranny i popołudniowy, niedziela - blok poranny.
9. Zasady ogólne. 
• Obowiązują ogólne zasady CMAS dotyczące organizacji zawodów, przygotowania i wyposażenia pływalni. 
• Obowiązuje regulamin KPP na rok 2019 
10. Skład drużyny. 
• Drużyna klubowa składa się z dowolnej ilości osób. 
• Nie można zmieniać kat. wiekowych. 
• Dziewczęta nie mogą być klasyfikowane jako chłopcy i odwrotnie. 
• Skład drużyny nie może ulec zmianie w trakcie zawodów. 
• Klub może zgłosić tylko jedną drużynę do punktacji klubowej. 
• Zawodnicy muszą posiadać licencje PZPn wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi.

11. Rozgrywane konkurencje
• kategorie A, B - 50 m AP, 100 m IM, 
- 50 m SF, 100 m SF, 200 m SF, 400 m SF, 800 m SF
- 50 m BF, 100 m BF, 200 m BF, 400 m BF
• kategoria C - 50 m AP, 100 m IM,
- 50 m SF, 100 m SF, 200 m SF, 400 m SF, 800 m SF
- 50 m BF, 100 m BF, 200 m BF, 400 m BF
• kategoria D - 100 m IM,
- 50 m SF, 100 m SF, 200 m SF, 400 m SF, 800 m SF
- 50 m BF, 100 m BF, 200 m BF, 400 m BF
• kategoria E - 50 m SF, 100 m SF, 200 m SF, 400 m SF
- 50 m BF, 100 m BF, 200 m BF, 400 m BF


Sztafety - 4 x 50 m BF MIKST Junior /E, D/, Open /A, B, C/
- - 4 x 100 m SF MIKST Junior /E, D/, Open /A, B, C/

Zgodnie z Regulaminem II Otwartych Mistrzostw Bałtyku /impreza główna/, 
w sztafecie JUNIOR co najmniej jeden zawodnik powinien być z kategorii D, w sztafecie OPEN startują zawodnicy z kategorii A, B, C w dowolnym układzie wiekowym.

KONKURENCJA SPECJALNA - 400 m IM /Open/ - punkty nie wliczane do klasyfikacji KPP

12. Klasyfikacja i punktacja. 
• Klasyfikacja indywidualna 
Każdy zawodnik może startować w KPP max w 6 konkurencjach indywidualnych i w 2 
sztafetach. W ciągu jednego bloku startowego max w 2 konkurencjach indywidualnych 
oraz w konkurencji specjalnej. 
Klasyfikacja wg tabeli 1000 punktów CMAS. Za każdy dystans przyznawane będą 
zawodnikowi punkty wg tabeli 1000. Suma punktów z 3 najlepszych konkurencji wliczana 
będzie do klasyfikacji generalnej danej rundy KPP. Tabela 1000 jest obliczana zgodnie z 
zapisem w Regulaminie KPP 2019 . 
• Klasyfikacja drużynowa 
Punkty zlicza się z 3 najlepszych wyników ze wszystkich konkurencji (do wyboru: BF, SF, 
AP i IM) z poszczególnych kategorii wiekowych (A, B, C, D, E) dziewcząt i chłopców. 
Klasyfikacja wg tabeli 1000 punktów. Wynik drużynowy tworzą 3 najlepsze wyniki z 
poszczególnych grup wiekowych. 
 Grupa E: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze wyniki chłopców 
 Grupa D: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze wyniki chłopców 
 Grupa C: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze wyniki chłopców 
 Grupa B: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze wyniki chłopców 
 Grupa A: 3 najlepsze wyniki kobiet + 3 najlepsze wyniki mężczyzn 
Razem: 30 wyników indywidualnych. 
Do klasyfikacji drużynowej rundy KPP wlicza się sumę punktów z 30 startów 
indywidualnych zawodników danego klubu, zgodnie powyższym schematem oraz punkty 
za trzy najlepsze sztafety mnożone przez 3. Przez sztafetę rozumie się pojedynczy start 4 
osób zgodnie z regulaminem imprezy głównej.
Suma punktów indywidualnych i punktów za sztafety tworzy wynik drużynowy.

Klasyfikacja indywidualna i zespołowa w Otwartych Mistrzostwach Bałtyku będzie obliczana według Tabeli 50 pkt. CMAS, zgodnie z regulaminem tych zawodów.

13. Nagrody. 
• Medale za pierwsze trzy miejsca wśród dziewcząt i chłopców w konkurencjach indywidualnych w każdej kategorii wiekowej oraz w sztafetach młodzieżowych i OPEN / oddzielnie w klasyfikacji Mistrzostw Bałtyku i Rundy KPP/ 
• Pucharami zostaną nagrodzone kluby zajmujące 3 pierwsze miejsca w I Rundzie KPP 
• Sztafety zostaną nagrodzone medalami 
• Nagrody za konkurencję specjalną - 400 m IM 
• Wyróżnieni zostaną zawodnicy i zawodniczki zajmujące 3 pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych (punkty z 3 konkurencji indywidualnych) 
Inne nagrody i wyróżnienia pozostają w gestii organizatora zawodów


14. Opłaty 
• Opłata klubowa za udział w zawodach KPP – 200 PLN. 
Zawodnik będzie klasyfikowany w dwóch imprezach (odbywających się równolegle w tym samym miejscu i czasie), toteż opłata startowa od zawodnika wynosi 100 PLN. Organizator nie przewiduje wprowadzenia innej opcji klasyfikowania zawodników.

• Opłat należy dokonać do dnia 16.01.2019r. na rachunek bankowy PZPn: 
BZ WBK S . A . 21 1090 1102 0000 0001 0316 8343 

15. Zgłoszenia. 
• Zgłoszenia prosimy przesyłać w wypełnionym formularzu na adres e-mail : 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , do dnia 14.01.2019r., ostatnie poprawki 
przyjmowane będą do dnia 16.01.2019 r., po tym terminie zgłoszeń nie przyjmujemy.
• Zgłoszenia przyjmowane będą w formacie .lxf z programu Splash Team Manager. 
Program do zaproszenia oraz zaproszenie można pobrać ze strony megatiming.pl, w 
zakładce "Zawody okręgowe" .
UWAGA ! - Kluby wysyłają tylko zgłoszenia do I Rundy KPP 2019 
/nie dublować zgłoszeń poprzez zgłoszenie do Mistrzostw Bałtyku/. 
• Listy wstępne zgłoszonych zawodników opublikowane będą do dnia 16.01.2019r.
• Zgłoszenie poprawek do dnia 16.01.2019 r. godz. 20:00. Mogą one dotyczyć jedynie zamiany nazwisk zawodników w poszczególnych konkurencjach, czasów zgłoszeniowych, rezygnacji ze startu. W zgłoszeniu podajemy dane osobowe zawodnika, kategorię, nr licencji oraz określamy konkurencje w jakich będzie startował. Korekta zgłoszenia przyjmowana będzie jedynie w aktualnym pliku .lxf z opisem w mailu, czego dotyczy zmiana. 
• Dokumenty potwierdzające tożsamość – aktualna licencja sportowa oraz badania lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy ) - będą sprawdzane w dniu zawodów.

16. Protesty 
Protesty można składać w formie pisemnej do 20 minut po ogłoszeniu wyników na 
tablicy . Kaucja za protest wynosi 200,00 PLN. 
Zwrot kaucji następuje w przypadku uznania protestu, natomiast w przypadku nie 
uznania protestu, kaucja przechodzi na rzecz organizatora.

17. Postanowienie końcowe. 
• Stroje w których mogą startować zawodnicy grupy E: 
o dla mężczyzn nie może sięgać powyżej pępka ani poniżej kolan, 
o dla kobiet nie może zakrywać szyi, ramion ani sięgać poniżej kolan, 
o wszystkie stroje muszą być wykonane z materiałów tekstylnych. 
• Zawodnicy z grupy E mogą startować w płetwach mono o maksymalnych 
rozmiarach 625 x 690 mm. Płetwy nie mogą posiadać dodatkowych elementów 
wzmacniających, usztywniających czy podnoszących wagę sprzętu (klinów gumowych, 
neoprenowych wstawek, stateczników itp.) 
• W konkurencjach SF, AP, IM styl jest ściśle określony przez Regulaminy CMAS i zawodnicy nie mogą pływać stylem BF (kraul w płetwach). 
• Aby mogła zostać rozegrana konkurencja, musi stanąć na starcie minimum 4 zawodników, niezależnie od grupy wiekowej. W takim przypadku przyznaje się medale OPEN, a punkty przyznaje się zgodnie z grupą wiekową. 
• W konkurencjach (szczególnie 800 i 1500 SF) dopuszczalne jest łączenie grup wiekowych i start: kobiet i mężczyzn. Po rozegraniu konkurencji następuje odpowiedni rozdział punktów na poszczególne kategorie wiekowe. 
• Zakazane są stroje poliuretanowe dla wszystkich grup wiekowych.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i straty z udziałem zawodników podczas dojazdu do miejsca zawodów, w miejscu zakwaterowania jak i na pływalni oraz w czasie powrotu do miejsc zamieszkania. 
• Sprawy nie objęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu 18.01.2019r.

18. Program Zawodów:

PIĄTEK - 18 stycznia 2019 roku
16.00 – 20.00 - przyjazd zawodników /ekip/, sprawdzenie sprzętu i dokumentów
18.00 - 20.00 - trening basenowy 
19.30 - odprawa techniczna kierowników ekip w Biurze Zawodów, pływalnia.
SOBOTA - 19 stycznia 2019 roku - blok poranny
8.00 – 8.50 - rozgrzewka
9.00 - rozgrywanie konkurencji 
50 m AP W/M kat. C, B, A 
50 m BF W/M kat. E, D, C, B, A, 
800 m SF W/M kat. D, C, B, A 
400 m BF W/M kat. E, D, C, B, A 
400 m IM W/M Open
SOBOTA - 19 stycznia 2019 roku - blok popołudniowy
14.00 – 14.50 - rozgrzewka 
15.00 - ceremonia otwarcia Mistrzostw 
15.30 - rozgrywanie konkurencji
100 m IM W/M kat. D, C, B, A 
50 m SF W/M kat. E, D, C, B, A 
200 m BF W/ M kat. E, D, C, B, A
200 m SF W/ M kat. E, D, C, B, A 
Sztafeta 4 x 50 m BF mikst Junior 
Sztafeta 4 x 100 m BF mikst Open

NIEDZIELA - 20 stycznia 2019 roku - blok poranny
9.00 – 9.50 - rozgrzewka
10.00 - rozgrywanie konkurencji
100 m SF W/M kat. E, D, C, B, A 
400 m SF W/M kat. E, D, C, B, A 
100 m BF W/M kat. E, D, C, B, A 
Sztafety 4 x 50 m sf mikst Junior 
Sztafety 4 x 100 m sf mikst Open 

Ceremonia zamknięcia Mistrzostw.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAWODÓW W MIŁEJ I SERDECZNEJ ATMOSFERZE
Zarząd Polskiego Związku Płetwonurkowania.

 

Telefon
+48 89 527-74-02
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 69b, 10-499 Olsztyn, Polska

 

Mapa


 

Terminy


Okres: Od sobota, 19 stycznia 09:00 do niedziela, 20 stycznia 15:00

Wspierane przez iCagenda

 

CoGdzieKiedy,
Olsztyn,
Warmińsko-Mazurskie
Polska

Telefon: 504 707 227
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.cogdziekiedy.olsztyn.pl

O Nas

Portal informacyjny miasta Olsztyna. Znajdziesz tutaj informacje o spektaklach, filmach, koncertach, wystawach i wielu innych wydarzeniach odbywających się w naszym mieście.

W zasadzie nie zajmujemy się polityką, ani codziennymi informacjami skandalizującymi. Jednak czasem możemy zrobic odstępstwo od tej reguły.

Sobota, 20.04.2019